Στατιστικά της Υπηρεσίας Voice over IP

Τα στατιστικά χρήσης της Υπηρεσίας Voice over IP παρέχονται από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αφορούν στο συνολικό αριθμό και διάρκεια των κλήσεων ανά έτος και ανά μήνα καθώς και από/προς άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.