Στατιστικά της Υπηρεσίας Voice over IP

Αριθμός και Διάρκεια Κλήσεων ανά Μήνα

Επιλέξτε το μήνα και το έτος που επιθυμείτε, ώστε να δείτε αναλυτικά τον αριθμό και τη διάρκεια των κλήσεων.

Μήνας: Έτος: