Στατιστικά της Υπηρεσίας Voice over IP

Αριθμός και Διάρκεια Κλήσεων ανά Έτος

Επιλέξτε το έτος που επιθυμείτε, ώστε να δείτε τον αριθμό των κλήσεων και τη διάρκεια των κλήσεων.

Έτος: